PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Activiteiten! Activiteiten!

ACTIVITEITEN WERGROEP VORMING & TOERUSTING     
Tweede seizoenhelft 2016 - 2017      


OPEN HICHTE  OP woensdag  8 februari, 8  maart en 12  april
Op ‘e Hichte is deze dagen opnieuw geopend voor een gezellig gesprek,
een kopje koffie of thee en een spelletje.
Tijd: vanaf  9.30 – 11.30 uur.  Opgeven is niet nodig.
 
MEDITEREN IN DE MARTINIKERK
In de stilte van deze gewijde ruimte Gods aanwezigheid ervaren, is wat we met elkaar zoeken. We doen dat elke laatste donderdag van de maand. We beginnen om  20.00 uur. Iedereen is vrij om te komen. Opgeven is er niet bij.
 
OP US EIGEN WIZE OP DONDERDAG 16 FEBRUARI.
Ds. Hinne Wagenaar, de initiatiefnemer van Nijkleaster in Jorwerd vertelt en gaat met ons in gesprek over zijn boek ‘Op ús eigen wize’. Door zijn contacten met mensen uit andere culturen ontdekte hij z’n eigen Friese afkomst. Met een aantal verhalen uit het Bijbelboek Handelingen tekent hij de contouren van een eigen Friese theologie.
Plaats: Op ’e Hichte
Tijd: 20.00 uur
Opgeven voor deze activiteit mag, maar is niet noodzakelijk.
 
LEEF VRIJ OP DONDERDAG 2 MAART
Als vrije mensen zijn wij geschapen, maar vaak zijn we een gevangene van onze eigen angsten. Om deze onder ogen te zien en ermee aan de slag te gaan, horen we van Sarianne van Dalen.
Plaats: Op ‘e Hichte
Tijd: 19.45 uur
 
KLEASTERKUIER OP WOENSDAG 19 APRIL
Een vast onderdeel van het programma is het jaarlijkse bezoek aan Sint Radboudkerk van Jorwerd. Na een kort ochtendgebed en het drinken van een kopje koffie wordt de kleasterkuier gehouden. De kleasterkuier is opgebouwd uit drie delen: stilte, bezinning en verbinding en voert ons door het weidse Friese greidelandschap. Goed schoeisel is aanbevolen. We vertrekken om 8.30 uur vanaf Op ‘e Hichte  en hopen rond 13.30 weer terug in Koudum te zijn.                                                                                                                                                        
Kosten: € 5,- te betalen in Jorwerd en € 2,50 voor de chauffeur.
Het is de bedoeling zelf een lunchpakket mee te nemen, wat gezamenlijk wordt genuttigd.
 
EXCURSIE NAAR HAARLEM op dinsdag 2 mei
De hoofdstad van Noord-Holland heeft een rijke historie. In het centrum staat de indrukwekkende St. Bavokerk met het beroemde Müllerorgel, die we zeker gaan bezoeken. Maar naast het zien van veel mooie dingen hopen we er ook een gezellig dagje uit van te maken. Het vertrek met de bus vanaf Op ‘e Hichte is rond 8.30 uur. Daarvoor is er gelegenheid een kopje koffie te drinken. Rond 18.00 uur hopen we weer terug in Koudum te zijn. De kosten zullen ongeveer €30,- p.p. bedragen.
 
 
 
Opgeven voor een of meer activiteiten kan bij Tineke Munniksma, tel. 522446
                                                                                     Sietske Bootsma, tel. 522527
                                                                                     Sjoerd Agema, tel. 523014
                                                                                     Coos Boomsma, tel. 522541
                                                                                     Tsjibbe Wijnsma, tel. 521822
Of via de mail:
 
Wie zich eerder al heeft opgegeven hoeft dit niet weer te doen.
 
Wij hopen op inspirerende bijeenkomsten en een goede deelname bij alle activiteiten.
 
 
 
 

terug
 
 

Laatste zondag kerkelijk jaar
datum en tijdstip 26-11-2017 om 9.30 uur
meer details

GGG, Geloven met Petrus
datum en tijdstip 27-11-2017 om 19.45 uur
meer details

kerkenraad (begroting)
datum en tijdstip 28-11-2017 om 19.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.