PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
liturgie zondag 10 juni 2018 liturgie zondag 10 juni 2018

DIENST MARTINIKERK KOUDUM 
------------------------------------------------------

Lied 130: 1, 2
Lied 130: 3, 4
Liet 665: 1, 4, 5 (Frysk)
Schriftlezing: Job 2
Lied 321: 1, 2, 3, 4
Lied 321: 5, 6, 7 
Lied 393: 1
Lied 393: 2
Lied 393: 3
Lied 868

------------------------------------------------------ 
 

Job 2

1  Op een dag kwamen Gods kinderen samen bij de HEER.
    Ook Satan was bij de samenkomst met hen meegekomen.
2  De HEER vroeg aan Satan: Waar kom je vandaan?
    Hij antwoordde: Ik heb rondgezworven op aarde en overal rondgekeken.
3  De HEER vroeg hem: Heb je wel goed gelet op mijn dienaar Job?
    Zoals hij is er niemand op aarde: hij is volmaakt en oprecht,
    heeft ontzag voor God en gaat het kwaad uit de weg.
    Ja, hij is nog even volmaakt als altijd,
    hoewel jij mij ertoe hebt aangezet hem zonder reden te gronde te richten.
4  Hierop zei Satan: De huid is nader dan het hemd.
    Alles heeft een mens over voor zijn leven.
5  Als je hem raakt in zijn vlees en botten
    zal hij je vast en zeker vaarwel zeggen.
6  Toen zei de HEER tegen Satan: Goed, doe met hem wat je wilt,
    maar spaar zijn leven.
 
7  Hierop vertrok Satan
    en overdekte Job van voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren.
8  Job nam een potscherf om zich te krabben,
    terwijl hij in neerzat in vuil en as.
9  Zijn vrouw zei tegen hem: Houd je nog steeds vast aan je volmaaktheid?
    Zeg God vaarwel en sterf.
10 Maar Job zei tegen haar: Je spreekt de woorden van een dwaas.
    Al het goede aanvaarden we van God,
    zouden we dan ook het kwade niet aanvaarden?
    In dit alles zondigde Job niet en sprak geen onvertogen woord.
 
11 Drie vrienden van Job, Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma,
    hoorden van de verschrikkingen die hem had getroffen,
    en besloten hem op te zoeken.
    Ze spraken af,
    en gingen samen naar hem toe om hun medeleven te tonen
    en hem te troosten.
12 Al van verre keken ze naar hem uit, maar ze herkenden hem niet.
    Ze barstten uit in luid geweeklaag,
    scheurden hun kleren en wierpen een stofgordijn op
    tussen hun hoofd en de hemel.
13 Zeven dagen en zeven nachten bleven ze bij hem op de grond zitten.
    Ze spreken geen woord,
    want ze zagen hoe vreselijk hij leed.

terug
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 24-06-2018 om 9.30 uur
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 26-06-2018 om 20.00 uur
meer details

DB
datum en tijdstip 03-07-2018 om 19.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.