PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Kerknieuws Kerknieuws

ZONDAG 24 SEPTEMBER    
 9.30  uur Martinikerk : Ds. W.B. Beekman
Collecten : Diaconie(Ouderenwerk) en kerk
Uitgangscollecte : Onderhoudsfonds Kerk
OM U TE DIENEN    
Organist : G. Buma
Koster  : Rooske Fekkes  telefoon  52 2033       
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. B. Spijksma         Dammenseweg  
     
ZONDAG 1 OKTOBER   IEPEN SNEIN
10.00  uur Martinikerk : Ds. J.P. Boomsma
Collecten : Diaconie (kerk en Israël) en kerk
OM U TE DIENEN    
Organist : G. Jongsma
Koster  : Ulfert de Jong     telefoon  523176
Oppasdienst : Trijntje de Boer
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. Lolke Hoekema   Wjukslach 21
     
ZONDAG 8 OKTOBER    
 9.30  uur Martinikerk : Ds. J.P. Boomsma
Collecten : Diaconie (Eigen gemeentewerk) en kerk
OM U TE DIENEN    
Organist : G. Buma
Koster  : Jan Buma  telefoon  522233      
Op'e Dichte : Kinderkerk
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. Jan Cnossen  G. Ypmastraat 29
     
     
KERKDIENSTEN FINKE   AANVANG 10.00 UUR 
Donderdag 28 september : Mevr. B. Posthumus
Donderdag 5 oktober : Ds. W.B. Beekman
Donderdag 12 oktober : Mevr. B. Posthumus

BIJ DE DIENSTEN

24 september                        -           1e zondag van de herfst (groen)       
Deze zondag gaat voor ds. W. Beekman (ruildienst)

1 oktober                                 -           2e zondag van de herfst (groen)                      
IEPEN SNEIN
Met als thema  ‘Zing een nieuw lied..’ wordt iedereen uitgenodigd deze zondag mee te beleven. Elk op zijn of haar eigen wijze. Waar verschillen bij elkaar komen ontstaat vaak iets nieuws. Om 9.00 uur staat het ontbijt klaar in Op ’e Hichte, daarna om 10.00 uur de dienst en tenslotte ontspanning en spel. Voor elk wat wils.

8 oktober                                 -           3e zondag van de herfst (groen)
Hoog en laag, eerste en laatste, het zijn in het evangelie belangrijke thema’s. Ook moeilijke thema’s. Want wat is hoog en wat laag, wie is de eerste en wie de laatste? De Bijbel stelt ons steeds weer voor de vraag: waar sta jij? Dat er in het verleden vaak verkeerde keuzes zijn gemaakt mag duidelijk zijn. Belangrijke boeken hebben zo hun plaats in de Bijbel verloren, en het ene kerkgenootschap stelde zich boven de andere. Daarom lezen we deze zondag uit Baruch 2: 9-15 en Lucas 14: 1-11. Een schuldbelijdenis en een aanwijzing.
 

 
Pastoraat Pastoraat

Overleden
Na een ernstige ziekte is Ans Hoekema-Bosma op 5 september jl. op 71-jarige leeftijd overleden. Ze was de echtgenote van Heije Hoekema en moeder van vier kinderen. Dramatisch is, wat haar de laatste twee jaar is overkomen. Eerst werd haar man ernstig ziek en later ook hun zoon. Uiteindelijk werd in het voorjaar ook bij haar een ongeneeslijke ziekte geconstateerd.
Ans is geboren op opgegroeid in Balk Ze was de een na oudste in een gezin van zes kinderen. Heije leerde ze kennen tijdens een sportshow in Koudum. Ze trouwden in 1965. Ze hebben hier op verschillende plekken gewoond, maar konden uiteindelijk hun droomhuis realiseren aan de Var met uitzicht op De Heamar.
In alle teleurstellingen en tegenslagen bleef de hoop op God voor Ans het anker waarin haar leven een vaste grond vond. In die hoop hebben we haar zaterdag 9 september in Gods hoede toevertrouwd aan de aarde. Moge de Eeuwige ook Heije , de kinderen en allen die haar zullen missen met hoop blijven vervullen.

Huwelijk
Op vrijdag 22 september willen Durk Grouwstra en Regina Boekema hun relatie onder Gods Naam samenbrengen in een uitgesproken ‘ja’ tegenover elkaar. Deze trouwviering vindt plaats in de Lebuïnuskerk te Molkwar om vier uur ’s middags. We wensen het bruidspaar een gezegende dag en nog veel geluk en zegen in hun relatie!
Ds. Coos Boomsma 
                                                                                                                                   
Jubilea.
Op 22 september  a.s. is het echtpaar Th. Schram en J. Schram - Huitema, Oostenveldseweg 9, 45 jaar getrouwd. En op 28 september is het echtpaar K. Bergsma en A. Bergsma - Klein, Beukenlaan 93 /A/B , 55 jaar getrouwd.  Dan op 4 oktober a.s. is het echtpaar R. Visser en M. Visser - de Jong, Onderweg 41,  55 jaar getrouwd.  En op 10 oktober zijn S. van Berge en J. van Berge - van Molenbroek, Doerebout 1 ook 55 jaar getrouwd! 
Alle echtparen alvast van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst!
JF

BEDANKT
Ik ben verlegen met zoveel zegen…..
 
Blij verrast waren we met zoveel aandacht voor onze 60 jarige huwelijksdag op 3 september jl.
Na een geslaagd familie feest in ‘Op ‘e Hichte’gaan we vrolijk voor op ’s Heeren wegen.
Samen met jullie! Deze dag was voor ons een Hichtepunt!
Met een dankbare groet van Huib en Doet Mobach, Doerebout 42 
 
VERJAARDAGEN
26 september  Mevr. G. F. Feenstra –van der Steen, Zwarteweg 11 (85 jaar)
28 september mevr. I. Amsterdam-Aukema, de Finke (94 jaar)
30 september mevr. A. Hornstra-Postma, Claerbergen 9 (82 jaar)
  3 oktober dhr. J. de Jong,  Farswei 3 (80 jaar)
  8 oktober dhr. K. Wielinga, Butenskar 6 (80 jaar)
 
 

 
jeugdwerk jeugdwerk


Na een lange en fijne zomervakantie begint op zondag 8 oktober de kinderkerk weer. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 heten wij dan weer van harte welkom om mee te doen met de kinderkerk. Graag zien we je dan!

Namens de kinderkerk:
Gonda - Sietske – Anja – Maarten – Anja – Leny – Wieneke – Bianca – Jeltsje – Dina
 

 
Diaconie en zending Diaconie en zending

DE VAKANTIEPERIODE IS WEER VOORBIJ. WE PAKKEN ONS ' NORMALE' LEVEN WEER OP.

Dat geldt ook voor het samen gemeente zijn. We pakken de draad van samenzijn weer op. Dat doen we op zondag 1 oktober a.s tijdens De Iepen Snein. Iedereen is van harte welkom.
We beginnen om 09.00 uur in gebouw Op'e Hichte met een ontbijt, verzorgd door de diaconie. We hopen natuurlijk op een goed "gevulde" tafel.

Rond 10.00 uur gaan we in optocht naar de Martinikerk waar we worden onthaald door een gelegenheidskoor met combo. Samen hopen we een fijne dienst te beleven en vooral ook veel te zingen.
Na afloop van de dienst gaan we weer terug naar Op'e Hichte war we het semen geminate zijn  verder willen vieren met koffie en wat lekkers en voor de kinderen de mogelijkheid om mee te doen met leuke spelletjes.
Samen zijn we gemeente. Met velen wordt kerkzijn leuker. Vanzelfsprekend kunt u een gast meenemen. Allen van  harte welkom.

Zoals in het vorige kerknieuws al  is vermeld is er op de Iepen Snein op 1 okt. a.s. oppas voor de kleintjes.

Namens de diaconie  Corry StokerAUTODIENST
Uit de gemeente zijn vragen binnengekomen om het vervoer naar de kerkdiensten weer te gaan regelen.
De diaconie gaat dit coördineren en als u van vervoer naar en van de kerkdienst gebruik wilt maken kunt u bellen naar Tjerk Faber, (0514) 521796 of 06 15 14 37 66
of met Corry Stoker, telefoonnummer (0514) 52497.VERANTWOORDING OPBRENGST COLLECTES AUGUSTUS DIACONIE:
  6  aug  verplichte afdrachten                      € 142,00
 13 aug kerk in actie                                     € 118,20
 20 aug Ronald Mac Donald(avondmaal)     € 264,33  
27  aug Rooseveldhuis                                 € 132,73
 
Bovendien is er via de bank ( 26 aug)een gift van € 50,00 ontvangen.
Namens de werkgroep diaconaat T.F.BENEFIETCONCERT
voor het project "Home of Hope en Dreams" zet alvast in uw agenda:
Zondag 15 oktober 's middags om half vier hopen we een benefietconcert te houden voor het project.  Hieraan werken mee: Sjonggroep Majim, ZWH mannenkoor,Kokiko, organist Feike Dijkstra en trompettist Hilda Koopmans.
Ook zal Gini Pullen, waarschijnlijk met een paar van haar kinderen aanwezig zijn, na het concert is er in "Op 'e Hichte" de mogelijkheid om onder het genot van een bakje na te praten en met Gini van gedachten te wisselen over haar project. Nadere berichten over kaartverkoop etc. hoort u nog. Namens diaconie en zending, beleefd aanbevolen.
 

 
beheer beheer
 
de scriba de scriba

Jaarprogramma en Gemeente Info.
Deze of de komende week valt het Jaarprogramma en Gemeente Info bij u in de bus. In een nieuw jasje. Tjitske Haytema van buro : Nim de dei" heeft het  ontwerp van kerknieuws aangepast o.a. met tekst en andere kleuren. 
De inhoud is weer tweeledig nl. informatie over de gemeente en alles wat daar om heen hangt, met daarnaast het aanbod van activiteiten 2017 - 2018 van de werkgroep Vorming en Toerusting.  
Bekijk het maar eens goed en maak uw keus! Achterin het boekje zit een deelnameformulier wat ingevuld en er uit gehaald kan worden. De komende weken zal dit bij u worden opgehaald of u doet het in de brievenbus bij op 'e Hichte.
   
namens de werkgroep Publiciteit,  Jentsje Fekkes           

 

 
AKTIVITEITEN AKTIVITEITEN

VORMING EN TOERUSTING
Open Hichte op woensdag 20 september
De eerste keer in het nieuwe seizoen weer Open Hichte voor een kopje koffie of thee, een praatje en een spelletje. Van 9.30 – 11.30 uur.   Welkom!!
 
Mediteren in de Martini op donderdag 28 september
Op donderdag 28 september beginnen we weer met een maandelijks meditatiemoment in de Marinikerk. In deze gewijde ruimte hebben al eeuwenlang mensen hun leven voor God gebracht. Aan de hand van een Bijbelverhaal of – tekst zoeken we de stilte. Rust, ontspanning en verbondenheid hopen we daar te ervaren. We beginnen om 20.00 uur en zijn ongeveer een uur bij elkaar.

Ds. Coos BoomsmaPROJECTEN MET WORLD SERVANTS
Het is alweer een tijdje geleden dat Arno de Vries, Rienke Siemensma en Liesbeth Siemensma zijn teruggekomen van hun projecten met World Servants. Bent u benieuwd naar de leuke verhalen, mooie herinneringen en foto's uit Haïti en Ecuador? Kom dan vrijdagavond 22 september om 20.00 naar Op 'e Hichte, Jacob Benckesplein 1 te Koudum. De World Servants groep Workum-Koudum hoopt jou/jullie daar te zien! 
 
Vriendelijke groet,
Liesbeth Siemensma

 

lees meer ยป
 
MUTATIES MUTATIES

Dhr. J. Vermeij is verhuisd van de Dammenseweg naar  Beukenlaan 89
Verhuisd van de Galamalaan naar Zijl 3  Ilse Bouma
Wybe de Boer van de Tille naar  Beukenlaan 79
Op de Wetterbies  8 is komen wonen mevr.  Sj. van Kesteren- ten  Brug
Mevr. M. Lemmens is komen wonen Nieuweweg 36 

 
AGENDA AGENDA

Woensdag    20 september   9.30 uur Open Hichte   Op ‘e Hichte
Woensdag    27 september om 19.45 uur  Beheer  Op ‘e Hichte.
Donderdag   28 september 20.00 uur Mediteren in de Martini.  Martinikerk
Dinsdag          3 oktober 19.30 uur Kerkenraad  Op ‘e Hichte
Zaterdag        7 oktober 10.00 uur De Parenting Children Course (Alpha) Op é Hichte
Dinsdag       10 oktober 20.00 uur DB Op ‘e Hichte
Woensdag   11 oktober   9.30 uur Open Hichte   Op ‘e Hichte
Donderdag  12 oktober 19.30 uur Film I AM SEE  19.30 uur Op ‘e Hichte
 

 
 

werkgroep beheer
datum en tijdstip 27-09-2017 om 19:45 uur
meer details

Iepen Snein
datum en tijdstip 01-10-2017 om 9.30 uur
meer details

kerkenraad
datum en tijdstip 03-10-2017 om 19.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.