PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Kerknieuws Kerknieuws

ZONDAG 17 JUNI   JONGERENDIENST  OVERSTAPDIENST
9.30  uur Martinikerk : Dinet Kreeft
Collecten : Diaconie( Binnelandsdiaconaat) en Kerk
Uitgangscollecte : Eigen jeugdwerk
OM U TE DIENEN    
Muziek : Duo Sjoukje Cnossen en Johannes Hospes
Koster  : Sietze Stilma     telefoon 522265
Beamer : Edwin de Boer
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. Wiebe Haytema     Tille 2
Oppasdienst  Op ‘e  Hichte : Trijntje de Boer
     
     
ZONDAG 24 JUNI    
9.30  uur Martinikerk : Ds. J.P. Boomsma
Collecten : Diaconie(Ouderenwerk) en kerk
Uitgangscollecte : Onderhoudsfonds
OM U TE DIENEN    
Organist : Feike Dijkstra
Koster  : Rooske Fekkes    telefoon 522033
Beamer : Bauke Spijksma
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. Harry Boersma    Tj. vd Walstraat 14
     
     
ZONDAG 1 JULI    
9.30  uur Martinikerk : Ds. J.P. Boomsma
Collecten : Diaconie(Jeugdwerk JOB) en kerk
Uitgangscollecte : Bloemenfonds
OM U TE DIENEN    
Organist : Gosse Jongsma
Koster  : Ulfert de Jong      telefoon 523176
Beamer : Sybrand Wiersma
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. Bauke Spijksma    Dammenseweg 37
     
     
ZONDAG 8 JULI    
9.30  uur Martinikerk : Ds. J.P. Boomsma
Collecten : Diaconie (Verplichte afdrachten)en kerk 
OM U TE DIENEN    
Organist : Feike Dijksta
Koster  : Sietze Talsma   telefoon 521936
Beamer : Tseard Postma
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. Lolke Hoekema    Wukslach 21
     
     
KERKDIENSTEN FINKE   AANVANG 10.00 UUR 
Donderdag 21 juni : Ds. Harold ten Cate
Donderdag 28 juni : Mevr. Henny Dijkstra
Donderdag 5 juli : Pastor P. Huiting
Donderdag 12 juli : Ds. Wim Beekman


BIJ DE DIENSTEN

17 juni                                    -                      3de zondag na Trinitatis (groen)
Deze zondag is een jeugddienst, waarbij de oudste kinderen van de kinderkerk de overstap maken naar de jeugdkerk.
 
24 juni                                    -                      1ste zondag van de zomer (groen)
Na alle ellende die Job is overkomen, de beschuldigende woorden van zijn vrienden en Jobs verweer daartegen, wordt Job deze zondag geconfronteerd met de wondere geheimen van de schepping. God zelf komt aan het woord met de vraag: Was jij erbij? In de overweldigende kracht van de natuur wordt een mens klein en nietig, en wat je als mens meemaakt onbeduidend en nietszeggend. Dat je er bent is een wonder. Het wonder van de natuur, het leven in al z’n verscheidenheid. Job, in zijn kleine onbeduidende leventje, worden de ogen geopend voor Gods grootheid. We lezen Job 38: 1-38.
 
1 juli                           -                      2de zondag van de zomer (groen)
Eind goed, al goed? Het laatste hoofdstuk uit het boek Job en hij zit nog steeds in ‘vuil en as’. Wat geweest is poets je niet zomaar weg. Wel is er iets gebeurt, waardoor Job op een nieuwe manier zijn vertrouwen op God tot uitdrukking brengt. Wat begon in het voldoen van je godsdienstige verplichtingen, eindigt met een doorleefd geloof. Job heeft God gezien!
We lezen Job 42.
 
8 juli                           -                      3de zondag van de zomer (groen)
Na de lijdende rechtvaardige (Job) worden we deze zondag geconfronteerd met het ‘weerspannige volk’. Mensen die je aanvaarden zolang je hun taal spreekt, maar die de kont tegen de krib gooien als je hen de waarheid zegt en ze op hun zwakheden en tekortkomingen wijst. Ben je nog iemand van ons, of wordt je iemand van buiten? Dan gooien we je er uit! God(sdienst) als een tegenkracht in een samenleving die zichzelf de wet stelt. We lezen Ezechiël 2: 1-7 en Marcus 6: 1-6.                   
 
Ds. Coos Boomsma
 


OVERSTAPDIENST GROEP 8
Op zondag 17 juni neemt de kinderkerk tijdens een speciale kerkdienst afscheid van
3 jongens. Zij verlaten de kinderkerk en stappen over naar de jeugdkerk.

Wij nemen tijdens deze feestelijke dienst afscheid van :
Tjeerd Postma,Hylke Zijlstra en Jelke Haytema

Het thema van deze dienst is “klaar voor de start”.

Het beloofd een leuke en gezellige dienst te worden.
Tijdens de dienst zullen Johannes en Sjoukje een aantal liedjes zingen en spelen.
De dienst wordt geleid door Dinet Kreeft van YMCA.

Wij hopen u/jullie allen te zien op zondag 17 juni aanstaande!!!

Groetjes van de kinderkerk 

 
Pastoraat Pastoraat

Na een heftige tijd met veel ernstig zieken en sterfgevallen, lijkt de zomerrust een beetje te zijn neergedaald in onze gemeente. Wel is er op allerlei plaatsen onzekerheid, pijn en verdriet. Mogen de volgende woorden iets van troost en bemoediging schenken:
            Als wolken tranen met tuiten huilen
            en een grauwsluier over de wereld trekt,
            ontvouwt zich soms plotseling een kleurenpalet.
            Alsof een onzichtbare schilder
            een teken van hoop
            heeft neergezet
            en laat zien:
            licht dat
            wordt gebroken,
            bevat nog altijd
            een waaier aan kleur.
                                                           naar: Troost, uitgave Oase Media  
                                                                                              Ds. Coos Boomsma


ZIEKEN
Anne Tjerkstra-de Jong (Tinholtstraat 19) is tijdelijk opgenomen in It Minniste Skil Laag Bolwerk 12,
8701 KP te Bolsward
Mevr. To Klop-Busink (’t Heale Paed 3) verblijft  voor verder herstel in de Ielânen, Harste 11, 8602 JX, afd. de Stinzen, Kamer 9.
Pieter Boschma zal naar verwachting volgende  week worden opgenomen in De Finke
 
JUBILEA.
Op 19 juni is het echtpaar R. Fennema en B. Fennema-Homsma, Tunkerstrjitte 56,   50 jaar getrouwd.    En op 25 juni het echtpaar L. IJpma en H. IJpma - de Boer, Beukenlaan 10,  25 jaar getrouwd. En op 28 juni  P.D. Plantinga en H.A. Plantinga - Kok, Doerebout 4, 55 jaar getrouwd.  Alle echtparen van harte gefeliciteerd en een mooie dag gewenst.     JF

VERJAARDAGEN  
20 juni mevr. T. Bouma, de Finke (88 jaar)
23 juni mevr. A. IJpma- Eerhart, Tunkersstrjitte 13 (87jaar)
29 juni dhr. L. Kampen, Bovenweg 30 ( 81 jaar)
   2 juli  dhr. D.P.H. Wesselius, Nieuweweg 1A (81 jaar)
   5 juli mevr. H. Klijnstra Tjerkstra, De Finke (97 jaar)
   7 juli Mevr. R. de Vries-Zwier, Zwarteweg 10 (81 jaar)

 
VORMING EN TOERUSTING VORMING EN TOERUSTING
 
jeugdwerk jeugdwerk

OP ONTDEKKINGSTOCHT……………
 

Op zondag 24 juni sluiten we het Kinderkerk seizoen 2018 alweer af. We starten deze zondag extra vroeg, al om negen uur! Meld je bij het gebouw Op ‘e Hichte.  Wat we gaan doen is nog een verrassing, maar neem je jas mee en doe stevige schoenen aan.
Neem ook vooral je vriendjes en vriendinnetjes mee, ook kinderen die nooit bij de Kinderkerk komen, zijn van harte uitgenodigd. En natuurlijk hebben we wat lekkers voor jullie. Rond kwart voor elf zijn we ongeveer klaar.  Je hoeft je van te voren niet op te geven.
Al nieuwsgierig? We vinden het SUPER tof wanneer jullie er zijn!

Groetjes, 

Bianca, Leny en Wieneke

 

 
Diaconie en zending Diaconie en zending


GIFTEN
Sijke Buma heeft op huisbezoek € 10,00 ontvangen voor de diaconie. Via de bank is een bedrag binnengekomen van € 100,00( € 25,00 bloemenfonds en € 75,00 voor de diaconie)
 
Namens de werkgroep hartelijk dank.
T.F.


 
BRIEVEN  SCHRIJVEN  VOOR  GEVANGENEN
Op zondag 24 juni  na de kerkdienst kunnen er weer brieven geschreven worden in “Op ‘e Hichte”.  Deze maand wordt geschreven voor  o.a. politica en activiste Marielle Franco in Brazilie, die door een onbekende schutter werd neergeschoten en waarvan nog steeds niet bekend is wie de dader is. En voor Alnoldy Bahari, een boer op Java, die de Islam beledigd zou hebben en haat zou zaaien, terwijl hij enkel vastzit voor het uiten van zijn mening.
Een brief schrijven kan het verschil maken tussen eerlijk berecht worden of illegaal veroordeeld worden. Er zijn al veel gevangenen, die onterecht gevangen zaten, weer vrijgelaten.De brieven worden zorgvuldig opgesteld na uitvoerig onderzoek. Amnesty Internationaal geeft de juiste informatie over de persoon voor wie u schrijft: om wie gaat het, wat er aan de hand is, welke details bekend zijn, aan wie de brief gericht is en wat de vraag is of de oproep. Er liggen voorbeeld brieven klaar, én er is koffie én u bent hartelijk welkom om mee te schrijven!

Graag tot dan, de diaconie
 

 
de scriba de scriba

NIEUWE BANNERS IN DE TOREN VAN DE KERK.De bezoeker van de kerkdiensten is het waarschijnlijk wel opgevallen, namelijk de banners op de glazen deuren. In de eerste instantie zullen deze blijven hangen in de zomerperiode.  De linker banner toont afbeeldingen van een oude gravure van de kruiskerk van vroeger en een aantal foto's van bijzondere objecten uit het interieur die destijds in deze kerk een plaats hadden en nog steeds in de huidige kerk een plaats hebben.  De rechter banner begroet de bezoeker met een welkomst woord.  De banners zijn het initiatief van de werkgroep Publiciteit.  De afgelopen tijd heeft deze groep ook het initiatief genomen tot een vernieuwd kerknieuws en het  jaarprogrammaboekje. Deze zijn inmiddels gerealiseerd. Dezelfde kleurstijlen zijn toegepast. Tjitske Haytema van buro Nim de Dei heeft de ontwerpen verder uitgewerkt.  De werkgroep Publiciteit bestaat uit Klaaske Pries, Hendrik Kamstra (beide van kerknieuws),  Sjouke Hoekstra (beheer website), Coos Boomsma en Jentsje Fekkes.
 

 
beheer beheer
 
marktcommissie marktcommissie

OPROEPJES VAN DE MARKTCOMMISSIE:

Beste dorpsgenoten,   dinsdag  17 juli gaan we weer los  en  begint de  markt weer in Op ‘e Hichte.
Wat zijn er alweer een spullen binnen gebracht. Hartelijk dank daarvoor.
 
De vaste medewerkers hebben een brief ontvangen voor deelname, wilt u/ jij ook komen helpen, dan kunt u zich opgeven bij Niesje van Berkum, tel. 0515 521675.
 
In Op'e Hichte  hangt een deelnameformulier waar u ook uw naam kunt invullen.
 
Als  marktcommissie hebben we  er zin en staan dan weer  met onze vrijwilligers klaar u te ontmoeten met een lekker bakje koffie met wat zelf gebakken lekkers erbij.
U kunt dan gaan rondsnuffelen  in op ‘e Hichte   ‘Geen nee te koop ’  en is er vast iets voor u bij.
 
Wilt u iets bakken dan houden we ons van harte aanbevolen!
Samen maken we er weer gezellige marktdagen van!
 
Hartelijke groet van de Marktcommissie
 

 
MUTATIES MUTATIES
 
AGENDA AGENDA

Dinsdag 26 juni   20.00 uur    Diaconie  Op ‘e Hichte
Dinsdag   3 juli    19.30 uur     DB   Op ‘e Hichte
Dinsdag  17 juli   19.45 uur     Beheer  Op ‘e Hichte

 
ÀCTIVITEITEN ÀCTIVITEITEN

ZAALRESERVERING OP ’E HICHTE EN MARTINIKERK
Gedurende de maand juni wordt de zaalreservering waargenomen
door Tineke Munniksma, Wjukslach 3, Koudum.
E-mail:


 

 
KERKNIEUWS KERKNIEUWS

In de zomer wordt het kerknieuws weer drie keer gedrukt voor vier weken.
 
De volgende inleverdatum  9 juni is dan voor vier weken.
 
De inleverdatum daarop is  vrijdag 6 juli,  vervolgens 3 augustus en 31 augustus
 

Wilt u hier rekening mee houden met het inleveren van de kopij.
 
Hartelijke groet,     Klaaske Pries
 

 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 24-06-2018 om 9.30 uur
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 26-06-2018 om 20.00 uur
meer details

DB
datum en tijdstip 03-07-2018 om 19.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.