PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Kerknieuws Kerknieuws

ZONDAG  25 FEBRUARI    
9.30  uur Martinikerk : Pastor B. Fluit
Collecten : Diaconie( kerk in actieproject: schuldhulp maatje) en kerk
Uitgangscollecte : Verplichte afdrachten 
OM U TE DIENEN    
Organist : G. Buma
Koster  : J. Buma     telefoon 522233
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. A. Wester    Bovenweg 47
Op'e Hichte : Kinderkerk
     
ZONDAG  4 MAART    
9.30  uur Martinikerk : Ds. J.P. Boomsma
Collecten : Diaconie en kerk
Uitgangscollecte : Voorjaarszending
OM U TE DIENEN    
Organist : G. Jongsma
Koster  : W. v.d. Molen   telefoon 593785
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. S. Stilma    Achter de Tuinen 5
Op'e Hichte : Kinderkerk
     
     
KERKDIENSTEN FINKE   AANVANG 10.00 UUR 
Donderdag 22 februari  : Mevr. Betty Posthumus
Donderdag 1 maart : Pastor P. Huiting
Donderdag 8 maart : Ds. H. ten Cate

BIJ DE DIENSTEN
25 februari                   -           2de  zondag van de 40 dagen (paars)
Deze zondag gaat voor pastor B. Fluit uit Vrouwenpolder
 
4 maart                        -           3de zondag van de 40 dagen (paars)
We gaan steeds dieper de 40 dagen in, die ons uiteindelijk brengen bij het licht van Pasen. Wie ben ik, hoe leef ik, waar richt ik mij op, waar vind ik het licht van God? Jezus staat in de tempel en kijkt om zich. Wat is alles in tegenspraak met hoe het zou moeten zijn! Hij houdt grote schoonmaak en wijst uiteindelijk op zichzelf. We lezen Johannes 2: 13-25. Er is geloof, maar ook twijfel over jezelf. Want het zit niet in wat er om ons heen allemaal mis gaat, nee het is de tempel van ons eigen hart. Wat zich daarin afspeelt lezen we bij Paulus in Romeinen 7: 14-25. 

 
Pastoraat Pastoraat

Overleden
Op 10 februari jl. is overleden Jacoba Johanna Baak-van der Zwan, sinds 1958 echtgenote van Ger Baak. Drie kinderen hebben zij mogen ontvangen, waarvan er één hier in Koudum woont. Zelf zijn ze verschillende keren verhuisd. Dit had alles te maken met het werk van Ger bij de marine. Hij was zeevarend en soms meer dan een jaar van huis. Voor Coby met een jong gezin niet altijd een gemakkelijke opgave. Ze heeft zich er met moed en vertrouwen doorheen geslagen. En toen Ger met vervroegd pensioen ging, hebben ze nog vele gelukkige jaren samen mogen doorbrengen. Tot voor twee jaar woonden ze aan de Onderweg, maar hun beider gezondheid maakte een wat geriefelijker onderkomen noodzakelijk. Ze verhuisden naar Ravelijn. Coby’s gezondheid liet steeds meer te wensen over, maar toch bleef ze positief en optimistisch. Het geloof was voor haar een bron van kracht en vertrouwen. In haar eigen omgeving met haar liefsten om zich heen heeft ze zich met haar laatste levensadem teruggegeven aan haar Schepper. 85 jaar mocht ze worden. We bidden voor Ger, de kinderen en kleinkinderen, en allen die haar zullen missen,  om troost door de mooie en goede herinneringen aan een warm en betrokken mensenkind.
 
Op 16 februari is overleden Rients Pieter Wijnja in de leeftijd van 58 jaar. In de herfst van 2015 was bij  hem een ernstige vorm van kanker geconstateerd. Een vreselijk bericht in een toch al moeilijke tijd. Na een operatie heeft hij een redelijk goede tijd gehad, waarin hij nog een aantal waardevolle en mooie momenten heeft gehad. Hij ontdekte de kracht en bemoediging van het geloof. Helaas begonnen in oktober van het vorig jaar de klachten weer toe te nemen. De ziekte liet zich weer gelden en het pleit was beslecht. Temidden van vrouw en kinderen heeft hij het tijdelijke met het eeuwige verruild. Voor hem de rust, voor Pietsje, Sikke, Christina en Jettie een periode van rouw, maar ook de herinneringen aan een bijzondere en liefdevolle man en vader. 


WERKGROEP Pastoraat
Afscheid en verwelkoming
Als pastoraal medewerker voor de wijk Túnkersstrjitte-Nij Claerbergen-Ravelijn is Baukje Fennema m.i.v. 1 januari gestopt. Tijdens de werkgroepbijeenkomst op 16 januari is ze bedankt voor de vele jaren dat ze bezoekwerk heeft gedaan en is afscheid van haar genomen. Jeltsje Schram is bereid gevonden haar taak over te nemen. We wensen haar een mooie en gezegende tijd.
                                                                                                         
Ds. Coos Boomsma

VERJAARDAGEN
26 februari  mevr. L. Osinga-Bloemsma Hoofdstraat 29 (83 jaar)
5 maart        mevr. A. Tjerkstra- de Jong Ds. L. Tinholtstraat 19 (90 jaar)
6 maart        dhr. G. Finnema, Vermaningsweg 18 (83 jaar)
7 maart        mevr. A. A. de Hoop-Miedema, De Finke (89 jaar)
9 maart        mevr. A.Schaper-Siebring, Claerbergen 19 (82 jaar)

 

 
VORMING EN TOERUSTING VORMING EN TOERUSTING
 
jeugdwerk jeugdwerk

DE KINDERKERK IS OOK OP ZOEK NAAR JOU!
Wieneke Riemersma heeft aangegeven, na 10 jaar te willen stoppen, met het leiding geven aan de kinderen van de kinderkerk. Wij zijn daarom op zoek naar nieuwe leiding.
 
Eén keer in de zes weken word je ingeroosterd. Er wordt gestart in de kerk en daarna gaan we met de kinderen naar het gebouw Op ‘e Hichte. De kinderen zijn verdeeld over twee groepen: de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Je werkt dus met één van deze twee groepen. In Op ‘e Hichte bespreken we het thema van de week en we maken daarna nog een knutselwerkje, of kijken bijv. een film. We werken meestal vanuit het (werk)blad Kind op Zondag. Er zijn op dit moment 10 enthousiaste personen, die leiding geven aan de kinderen.
 
Gedurende het kerkseizoen heb je twee keer zitting in een bepaalde commissie. Deze commissie regelt activiteiten o.a. rond de kerst, pasen en de afsluiting van het kerkseizoen.
 
Lijkt het je leuk om hieraan deel te nemen , dan kun je je opgeven bij Anja Klijn Velderman, via dit mail adres: wa.. Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Wieneke Riemersma, telefoon 0514-851417.
 
We horen graag van je!
 

 
Diaconie en zending Diaconie en zending

COLLECTE 25 FEBRUARI
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden, of geen overzicht in hun financiën. Als je er zelf niet meer uitkomt, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder te oordelen met je aan de slag gaat om financieel orde op zaken te stellen. Dat is precies wat Schuldhulpmaatje doet.
Steun dit werk
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'D 075005' of doneer online. Hartelijk dank!

Schuldhulpmaatje is een van de projecten die centraal staan in de 40dagentijd 2018

COLLECTE 4 MAART
Zondag 4 maart is zowel de rondgang collecte van de diaconie die centraal staat in de 40-dagen tijd en de uitgangscollecte gehouden door de Zending voor onderstaand project.
  
STERKE VROUWEN OPLEIDEN OP PAPOEA
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding.  Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.
deze uitgangscollecte  bevelen wij van harte bij u aan.


Namens  de zending Sjouke van Dijk  

 
de scriba de scriba
 
beheer beheer

VOORLOPIGE OPBRENGST KERKBALANS 2018
De meeste antwoord enveloppen zijn ontvangen en de toezeggingen zijn administratief verwerkt.
U heeft met z’n allen ruim € 110.500,00 toegezegd. Dit is bijna net zoveel als vorig jaar ( € 111.000 ). Wij zijn als kerkenraad hier heel blij mee. Daarmee kunnen we alle plannen ,die we hebben voor dit jaar uitvoeren. Dank u wel.
In de begroting van 2018 zijn we uitgegaan van een opbrengst kerkbalans € 115.000,-. Wij verwachten dit bedrag wel te halen, omdat er ook altijd leden zijn ,die geen toezegging kunnen doen, maar wel elk jaar hun bijdrage aan de kerk overmaken.
Ook een dank aan onze vrijwilligers, die bij u langs zijn geweest om de enveloppen rond te brengen en later het antwoord op te halen. Fijn dat we elk jaar toch weer een beroep kunnen doen op ruim 20 vrijwilligers, die zich hier voor inzetten.

IJ.Kooistra, penningmeester kerkenraad.COLLECTEBONNEN WORDEN VERVANGEN DOOR COLLECTE MUNTEN
We nemen afscheid van de bonnen, waarmee vele kerkleden wekelijks hun bijdrage aan de collecte gaven. De kleine voorraad papieren wordt nog opgemaakt. De papieren bonnen worden vervangen door munten. Zuinig omgaan met onze grondstoffen is reden om te veranderen.
Voordelen munten:
- eenmalige aanschaf van de munten;
- binnen 2 jaar hebben we de investering in munten terug verdiend middels de besparing van papier;
- geen knipwerk meer voor de gemeenteleden;
- eenvoudiger gebruik;
- we verwachten een toename van het gebruik, waardoor minder kleingeld. Dit geeft besparing  
  afstortkosten bij de bank.
 
De munten zijn verkrijgbaar in 3 coupures:  munt € 2 (kleur blauw ) ; munt € 1 (kleur  groen) en munt
€ 0,50 ( kleur rood ). Formaat gelijk aan €2 munt. Minimum aantal te bestellen: 20 stuks.
De munten kunt u op dezelfde wijze bestellen als voorheen de bonnen. Adres op de omslag van kerknieuws.
Bij de bestelling krijgt u een nota en bij voorkeur ontvangen wij de betaling per bank. Daarmee heeft u tegelijk een bewijs voor eventuele aftrek giften bij uw belastingaangifte.
 
Werkgroep beheer,IJ.K.


OPHALEN ANTWOORDENVELOPPEN  KERKBALANS
In de laatste week van januari/ begin februari  zijn de vrijwilligers kerkbalans weer langs onze kerkleden geweest om de antwoordenveloppen op te halen. Bij de meesten stond de envelop al klaar. Waarvoor onze hartelijke dank.
Helaas is het na diverse pogingen niet gelukt om iedereen thuis te treffen .
Staat de envelop nog klaar of nog niet ingevuld, dan graag dat deze week nog doen en  wilt u deze dan zelf in de brievenbus van de kerk aan ons gebouw Op é Hichte doen?
Bij voorbaat onze dank.

Werkgroep beheer IJ.K.
 
VERANTWOORDING VAN OPBRENGST COLLECTEN EN GIFTEN T.B.V. DE KERK
IN DE MAAND JAN 2018:
Totaal tijdens 4 diensten in de maand januari                   € 426,85
 
Finke diensten  in januari                                                   €  64,65
 
Uitgangscollecte orgelfonds op 21 januari                         € 158,30
 
Giften:  reeds vermeld in vorig kerknieuws. Wel weer diverse vreemde valuta en oud geld, wat gaat naar Kerk in Aktie.
                                                                                                                                                                                                                                          
Werkgroep beheer, IJK

 

 
campagne 2018 campagne 2018


                                                  campagne 2018

De komende maanden is er weer een zoektocht naar nieuwe werkers in de wijngaard. Uiteraard hebben we er veel vertrouwen dat dit gaat lukken. Dit jaar is het aantal nieuwe mensen die we zoeken niet zo groot; voor de Finke is Hannie Jongsma aftredend. En er is nog steeds een vacature voor diaken voor de Finke. En bij de werkgroep beheer is Wypke Rusticus aftredend maar in deze vacature  is eind vorig jaar al in voorzien door het toetreden tot de werkgroep van Sietze Talsma.

Binnen de werkgroepen worden namen aangedragen van gemeenteleden die vervolgens zullen worden bezocht. Vooraf heeft u/jij  dan een brief gekregen want ja het kan u/jij  zijn.

                                                    Wij zijn tenslotte op zoek naar JOU!                      
JF

 
marktcommissie marktcommissie
 
MUTATIES MUTATIES
 
AGENDA AGENDA


Dinsdag 20 februari 20.00 uur Diaconie  Op'e Hichte
Donderdag 22 februari 19.45 uur Beheer Op‘e Hichte
Maandag 5 maart  19.45 uur GGG
Dinsdag 6 maart 19.30 uur DB  Op ‘e Hichte
 

 
ÀCTIVITEITEN ÀCTIVITEITEN

EXPOSEREN IN OP ‘E HICHTE
In Op ‘e Hichte is de mogelijkheid  voor amateurschilders hun schilderijen te exposeren.
Momenteel exposeert Jentsje Fekkes met z’n schilderijen in Op ‘e Hichte.
Misschien zijn er wel meer mensen in Koudum, die hun werk daar een tijdje  willen tentoonstellen.
Wanneer u daar belangstelling voor hebt, kunt u contact opnemen met
Gosse Jongsma,             Tel. 0514-523913                                                                                                                            
Mailadres: g-jongsma€@hetnet.nlVERZWEGEN ZEEHELD
Op vrijdag 23 maart houdt auteur Jan de Vries in de Klink een lezing over onze Koudumer zeeheld Jacob Benckes. Op 2 februari werd Jans’ boek VERZWEGEN ZEEHELD gepresenteerd in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Momenteel loopt daar ook een tentoonstelling over Benckes. De avond begint om 20.00 uur, de kosten zijn € 5.00 incl. 1 x koffie of thee. Organisatie:  St. Histoarysk Koudum en de Bibliotheek.
 
Groetnis,     Ulfert de Jong, fan St. H.K.
 
 


Heiloo, januari  2018
 
Aan de Protestantse gemeente Koudum
 
Zullen wij ons eerst aan u voorstellen? Wij zijn Arty en Ad van der Ent en wonen in Heiloo. Velen van u kenden ons gezin uit de jaren 70 toen wij met onze drie jongens vanaf het voorjaar 1974 voor ’t eerst op de Camping De Kuilart kwamen met een caravan en een zeilboot. (16m2 en later met een bootje voor de kinderen (een piraatje). Jaren en jaren hebben we weekends en vakanties op de camping en in de jachthaven op onze Grundel doorgebracht en zijn vakantietochten door heel Nederland gestart vanaf De Kuilart.
 
Op zondag gingen we naar de Gereformeerde kerk maar er was toen nog geen crèche of kindernevendienst. Toen kwamen die er wel: toen wij  Klaaske Kuitert vroegen we waar onze jongste (Peter) konden onderbrengen heeft zij haar dochter Anke gevraagd en zij heeft met vriendinnen jaren de opvang geregeld. Misschien kunt u zich ook nog herinneren dat wij met z’n 5-en altijd boven gingen zitten op de eerste rij, omdat dat voor onze jongens een spannende plek was. Wij hebben ons altijd thuis  gevoeld in de  Koudumse  Gemeente en dat bleek vooral door de warme belangstelling na het overlijden van onze zoon Arnold (12 jr) in augustus  1982.
Graag willen we nog een herinnering met u delen. In een dienst met Heilig Avondmaal vroegen de jongens of ze mee mochten doen maar dat was toen in Koudum nog niet mogelijk. Wij hebben toen aan ds. Van Delft om toestemming gevraagd  en dit is later mede de aanleiding geweest dat ook in Koudum de kinderen mochten deelnemen aan het HA
 
Het valt ons zwaar om na ruim 40 jaar te moeten zeggen dat wij afscheid van u moeten nemen door de gezichtsbeperking van Ad.
Het ga u allen goed: wij wensen u veel Heil en Zegen voor de toekomst.
 
Een vriendelijke groet van Ad en Arty 


OPROEP AAN ALLE ZANGTALENTEN IN KOUDUM
Zoals u inmiddels al bekend is, halen wij iedereen jaar Taizé naar Koudum.
Ook dit jaar willen we Taizé in Koudum beleven.
 
Taizé is een wereld bekend Jongeren klooster waar dus ook jeugd uit de hele wereld heen gaat.
Om de liederen voor iedereen makkelijk te houden zijn de liederen in alle talen beschikbaar.
Ook wij zullen een paar liederen zingen waar u de taal misschien niet van spreekt,
Maar na de Taizé viering toch enkele woorden van kent.
 
Om het ook voor u een beetje makkelijker te maken, hebben we een klein groepje zingende Koudumers nodig
om ondersteuning te bieden zodat u het één keer kan horen en daarna uit volle borst mee kan zingen.
 
Lijkt het u gezellig om mee zingen met de Taizé liederen? kom dan gerust op onderstaande datums langs in Op e Hichte te Koudum
 
De oefendatums zijn als volgt:
16, 23 Februari 19:30 in Op e Hichte
25 Februari 19:00 zal de Taizé dienst gevierd worden in de Protestantse kerk te Koudum.
 
Mochten er nog vragen zijn, Kunt u altijd contact opnemen met Jantina Feenstra
0619976779/

 
 

Diaconie
datum en tijdstip 20-02-2018 om 20.00 uur
meer details

Beheer
datum en tijdstip 22-02-2018 om 19.45 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 25-02-2018 om 9.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.