PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Kerknieuws Kerknieuws

ZONDAG 26 NOVEMBER   LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR
9.30 uur Martinikerk : Ds. J.P. Boomsma
9.30 uur Plexat : Jeugdkerk
Collecten : Diaconie(Eigen gemeentewerk) en kerk
Uitgangscollecte : Orgelfonds
OM U TE DIENEN    
Organist : G. Buma
Koster  : R, Fekkes          telefoon 522033
Oppasdienst : Korry Jongsma
Op'e Hichte : Kinderkerk
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. H.J. de Koe    Dammenseweg 35
     
ZONDAG 3 DECEMBER   1ste ADVENT
9.30 uur Martinikerk : Ds. J.P. Boomsma
Collecten : Diaconie (Miss werk en kerkgroei)  en kerk
OM U TE DIENEN    
Organist : G. Jongsma
Koster  : S. Talsma     telefoon 521936
Op'e Hichte : Kinderkerk
Koffie drinken  Op ‘e Hichte  : Fam. R.J. Wiersma     Snakke 12
     
     
KERKDIENSTEN FINKE   AANVANG 10.00 UUR 
Donderdag 23 november : Ds. Harold ten Cate
Donderdag 30 november : Mevr. Betty Posthumus
Donderdag 7 december : Dhr. Hessel Kuipers


BIJ DE DIENSTEN
26 november               -           10e zondag van de herfst (paars)   Gedachteniszondag
November is de maand waarop de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. Wij doen dat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Iedere keer weer een bijzondere en aangrijpende gebeurtenis. We hopen weer veel familieleden van gestorvenen te mogen begroeten, om samen met hen troost te zoeken. Ook begroeten we het koor de Lofstem uit  Schettens o.l.v. Sjoukje van der Land. We hopen dat hun zangkunsten troostrijk zullen zijn De meest troostrijke woorden vinden we misschien wel in Matteüs 5: 1-12. Die gaan we dan ook met elkaar lezen. 
 
3 december                 -           1ste zondag van Advent (paars)
In de donkere dagen voor Kerst steken wij iedere zondag een kaarsje meer aan. Het licht begint aarzelend. Een klein en kwetsbaar vlammetje. Maar het worden er meer en het licht krijgt  steeds meer kracht. We volgen nog even het Luthers leesrooster waar we dit jaar mee zijn begonnen. Daarom op deze eerste Advent Jezus’ intocht in Jeruzalem: Matteüs 21: 1-9. Een koning op een ezel. Komen we die ezel trouwens straks met Kerst ook niet tegen? Is het misschien koning Ezel? Laat wat dwaas is bij de mensen dan maar wijs zijn bij God!  

 

 
Pastoraat Pastoraat

Zieken
Na een geslaagde operatie is dhr. Hans Blom samen met zijn vrouw tijdelijk bij één van hun kinderen. Het adres is Steenbank 14, 8321 DC Urk. We wensen hem een voorspoedig herstel en hopen hen straks weer in Koudum terug te zien.
 
Gedenken van de overledenen
Op zondag 26 november a.s. zullen de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht.
Hun namen zullen worden genoemd en er zal een kaars voor hen worden aangestoken.
Dit zijn de namen, de overlijdensdatum en de leeftijd van hen die we in liefde willen gedenken.


           
BEVESTIGING
Op zondag 19 november jl. is Sietze Talsma bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Het lag al in de lijn der verwachtingen, en er waren omstandigheden waardoor de concrete benoeming wat naar voren is geschoven. We wensen hem een zegenrijke tijd toe die heel de gemeente ten goede komt.

Jubilea. 
Op 6 december a.s. zijn J. Harkema en D.Th. Harkema - Bajema, Doerebout 19, 55 jaar getrouwd. Alvast van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst.                                                    
                                                                                                                                             JF
 
BEDANKT
Dank aan iedereen voor de vele gelukwensen die we per kaart of op een andere manier ontvingen ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijksjubileum. Het heeft ons goed gedaan. De kaarten staan nog steeds uitgestald op onze piano en vormen zo een fleurig geheel in onze woonkamer.
 
Koosje en Sytze van Berge  
 
VERJAARDAGEN
28  november dhr. E. de  Vries Zwarteweg 32 (80 jaar)
 5 december mevr. A. de Jong –Landman  Tj. v.d. Walstraat 24 L (88 jaar)
 5 december mevr. Tj. van der Sluis-Folkertsma de Finke  (87 jaar)
 7 december dhr. G. Baak Tj. van der Walstraat 24K (82 jaar)

 
VORMING EN TOERUSTING VORMING EN TOERUSTING

Mediteren in de Martini op donderdag 23 november
Op donderdag 23 november is er weer een meditatiemoment in de Martinikerk. Aan de hand van een Bijbelverhaal zoeken we de stilte. We hopen daarbij rust, ontspanning en verbondenheid te ervaren. We beginnen om 20.00 uur en zijn ongeveer een uur bij elkaar.
 
Advent en Kerst op donderdag 30 november
Het nieuwe kerkelijk jaar begint met een feest: Kerst, met daaraan vooraf de vier weken van Advent. Maar wat vieren we dan eigenlijk;  wat zijn de wortels van dat feest? En hoe heeft het zich in de loop der tijd ontwikkeld? Hoe bereiden we ons erop voor? Een bijzondere Adventskalender voor een actieve voorbereiding is aanwezig en kan worden aangeschaft.
Het speelt zich allemaal af in Op ‘e Hichte en het begint om 19.30 uur.
 
Ds. Coos Boomsma

lees meer »
 
jeugdwerk jeugdwerk

Advent
Het duurt niet meer zolang en dan is het al eerste advent en beginnen we bij de kinderkerk
met het adventsproject ‘Een boek vol verwachting’.
Jesaja heeft een bijzonder boek geschreven.
Het lijkt een dagboek, maar dan anders:
Het gaat niet over dagen die geweest zijn, maar over dagen die komen gaan.
Dit boek nemen we tijdens de adventzondagen mee naar de kerk en bekijken de plaat die bij 
de betreffende zondag hoort en vertellen in het kort het verhaal erbij.
De adventskaarsen worden aangestoken en de kinderen lezen een gedichtje voor.
 
Voordat we naar onze eigen ruimte gaan zingen we gezamenlijk nog het adventslied.
Tijdens de kinderkerk kijken we weer in ‘het boek vol verwachting’ en hopen leuke, creatieve, leerzame en sfeervolle ochtenden met jullie te hebben.
 
Naast de kinderkerkochtenden zijn we ook al druk bezig met het oefenen voor de musical.
Deze musical zal worden opgevoerd eerste kerstdag om 9.30 uur in de Martinikerk.
Tot ziens bij de kinderkerk!!!

Groetjes van de leiding.  

 
Diaconie en zending Diaconie en zending
 
de scriba de scriba

ONTMOETINGSAVOND 31 OKTOBER (VERVOLG)
De vorige keer is er al een korte terugblik gegeven op deze avond. Op de startpagina is het volledige verslag te lezen. Verder kan hier al vermeld worden dat de aangevoerde punten in de rondvraag  zoals die rond de avondmaal viering,  onder de aandacht zijn en in de eerstvolgende kerkenraad worden besproken.  Ook het punt t.a.v. garderobe is in de werkgroep beheer besproken en binnenkort zal hieromtrent iets worden uitgeprobeerd in de kerk.    JF

 
beheer beheer
 
marktcommissie marktcommissie

KERSTMARKT  2017
Op vrijdag 15 december a.s. organiseert de marktcommissie van de Protestantse gemeente te Koudum weer de jaarlijkse kerstmarkt in gebouw Op ‘e Hichte.
 
De markt is van 10.30 tot 18.00 uur.
Er is weer van alles te doen, spelletjes, draaiend rad met mooie prijzen, sjoelen, muziek van onze Koudumer trekzakgroep, bekend van de zomermarkten.
Voor de kinderen is er om 16.00 uur een knutseluurtje.  Kom allemaal, het wordt weer leuk!
 
Het thema is dit jaar kinderwagens en poppenwagens, met of zonder dekentjes en eventueel een pop!
Het liefst met een vermelding erbij van welk jaar de wagen ongeveer is en uw naam!
Anoniem mag natuurlijk ook.
U kunt zich opgeven bij Janneke van der Werf tel. 0514 522171 of Ankie Ybema tel. 0514 522432. Dan weten we op hoeveel we kunnen rekenen en kunnen we er een mooi geheel van maken.
U kunt de wagen brengen op woensdag 13 december tussen 19.00 en 20.00 uur in gebouw Op ‘e Hichte.
Mocht het brengen problemen opleveren. Bij opgave kunt u dat melden en hij wordt gehaald.
 
Door een aantal vrouwen die dat altijd met grote verve doen, worden er weer prachtige kerststukken gemaakt die u kunt kopen, ook is er in de zaal nog van alles te koop op kerstgebied
 
Hebt u geen groene vingers maar wel bak talenten dan stellen we het erg op prijs dat u iets lekkers wilt bakken voor bij de koffie. Alles is welkom!
 
Samen hopen we er weer een geweldige dag van te maken.
Wij hopen u allen te ontmoeten op de Kerstmarkt vrijdag 15 december a.s.
 
De marktcommissie 

 
MUTATIES MUTATIES

Binnengekomen van  Appelscha dhr. G. Planting, Claerbergen 17
Binnengekomen van Exmorra dhr. P.F.G. Grifhorst Kuilart 1 nr. 68

 
AGENDA AGENDA

Donderdag 23 november 20.00 uur  Meditatiemoment in de Martinikerk
Dinsdag 28 november 19.30 uur  Kerkenraad( begroting) Op ‘e Hichte
Donderdag 30 november 19.45 uur Beheer Op ‘e Hichte

 
ÀCTIVITEITEN ÀCTIVITEITEN

ADVENTSCONCERT ZUIDWESTHOEK-MANNENKOOR

Het ZWH-Mannenkoor zou op de eerste adventszondag, 3 december, een adventsconcert geven in het Breahûs te Balk.

Helaas kan dit concert door omstandigheden niet doorgaan .

De komende repetities op dinsdagmiddag gaan gewoon door  zodat het toegezegde kerstconcert op 17 december in Workum wel  doorgang zal vinden.

Het bestuur


 
VOX HUMANA
Advents concert 10 dec 2017
 
Ook dit jaar geeft Vox Humana o.l.v. Feike van Tuinen een advents concert.
Een gast optreden van de gebroeders Peter en Engbert Braam.
Beter bekend als de Friese “ Simon en Garfunkel”
Met geluidsman Benny Nagelhout,
Geeske Buma  piano en Feike Dijkstra orgel.
 
Het concert is op zondag 10 december aanvang 16.00 uur in de Martinikerk te Koudum.
Kaart verkoop bij de leden of bij de ingang van de kerk .
 
Kosten : 6 euro p.p
Wij hopen op een volle kerk .
Komt allen het is zeker de moeite waard.!!!
 

 
 

Laatste zondag kerkelijk jaar
datum en tijdstip 26-11-2017 om 9.30 uur
meer details

GGG, Geloven met Petrus
datum en tijdstip 27-11-2017 om 19.45 uur
meer details

kerkenraad (begroting)
datum en tijdstip 28-11-2017 om 19.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.