PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Meditatie Meditatie

Om één te zijn met Christus komt het alleen aan op geloof, wat zijn werk doet door de liefde.
(Galaten 5: 6)
 
De kern van het Christelijk geloof
Toen het verhaal van Jezus’ dood en opstanding zich onder de mensen begon te verspreiden, ontstonden er al snel Christelijke gemeenschappen. Mensen kwamen samen om God te danken en elkaar te bemoedigen. In de loop der tijd groeide dit gemeenschapsleven uit tot een machtig instituut wat het leven in heel de samenleving beheerste (de Katholieke kerk).
 
Zo’n vijfhonderd jaar geleden werden er steeds meer vragen gesteld aan de macht van die kerk. Werd die macht niet teveel gebruikt voor eigen gewin en was dat wel in overstemming met de boodschap die men zei te verkondigen?  De bekendste van die vragenstellers was Maaren Luthers. Door zijn toedoen en dat van anderen (o.a. Johannes Calvijn) ontstonden er nieuwe kerken met andere gewoonten en gebruiken. Hervormd en Gereformeerd b.v. Maar het element van macht en onderdrukking bleef ook in die kerken aanwezig.
 
In de vorige eeuw stonden er opnieuw mensen op die wezen op de tegenstelling tussen de boodschap en de praktijk van het geloof. De boodschap zelf kwam onder kritiek te staan en er werd wel gesproken van een ‘algemeen betwijfeld christelijk geloof’. Weer werd de vraag gesteld: waar gaat het in het geloof nu eigenlijk om? Hoewel er in de loop der tijd veel is veranderd, zal deze vraag steeds weer gesteld moeten worden.
 
Dat gebeurde al in de eerste christengemeenschappen, die door de apostel Paulus waren gesticht. Er doken mensen op die zeiden dat de oude gewoonten en gebruiken in ere moesten worden hersteld. Paulus verzette zich hier met alle kracht tegen. Hij weidde er een hele brief aan, die aan de Galadiners. In hoofdstuk 5 komt hij tot de kern van zijn betoog: het geloof in Christus wil mensen geen juk opleggen, maar maakt heen vrij. Vrij van iedere dwang. Vrij om lief te hebben. Dat is de kern van het Christelijk geloof. Een kern die verwoord staat in vers 6: Geloven is in liefde leven met elkaar. Daarom zullen gelovigen altijd bij elkaar blijven komen, want liefde gaat niet zonder gemeenschap.

ds. Coos Boomsma
 

 
 

werkgroep beheer
datum en tijdstip 27-09-2017 om 19:45 uur
meer details

Iepen Snein
datum en tijdstip 01-10-2017 om 9.30 uur
meer details

kerkenraad
datum en tijdstip 03-10-2017 om 19.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.