PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Meditatie Meditatie

ONTWIKKELINGEN

Op het moment dat u dit artikeltje leest ligt de Gemeentebijeenkomst van 2 december al achter ons. Op het moment van schrijven (vrijdag 30 november) zie ik uit naar een goede bijeenkomst met informatieverstrekking, een constructief overleg met de gemeente en een uitkomst waar we als PG Koudum en de buurgemeentes te Molkwerum en Warns mee verder kunnen.

De vorige keer meldde ik dat we aan plannen werkten om met de inhoud van het Fjoerrapport 'In Vertrouwen Verder' aan de slag te gaan.
Inmiddels is met de Kerkenraad afgesproken dat vertegenwoordigers van een 6-tal werkgroepen op 9 januari a.s. onder leiding van Tineke Klei zullen starten met het formuleren van een plan van aanpak per werkgroep.
Elke werkgroep gaat zich vervolgens in eigen kring afvragen wat de betekenis van de uitkomst van Fjoer is voor haar activiteiten. In de loop van 2019 komen de uitkomsten via het DB weer bij elkaar, waarna kan worden bezien op welke wijze visie en beleid van onze Gemeente het beste kunnen worden aangepast.

Gedurende de komen de maanden komen er weer enkele flinke klussen op ons af. Om te beginnen Kerkbalans 2019. Om als Gemeente te kunnen blijven functioneren en al onze ambitieuze plannen uit te voeren moet er natuurlijk wel een gezond financieel fundament zijn. Nader bericht volgt binnenkort.
Verder zal er een dringend beroep op de leden van onze Gemeente worden gedaan om zich beschikbaar te stellen als lid van de Kerkenraad of als pastoraal medewerker. In 2019 zullen 5 Kerkenraadsleden aftreden en vervanging is noodzakelijk om de organisatie draaiende houden. Onze gemeenschap draait op vrijwilligers en daar moet zo mogelijk een ieder van tijd tot tijd zijn/haar steentje aan bijdragen. We komen hier nog op terug.

Het is mooi om te zien dat we in deze predikantloze periode zelfredzaamheid aan de dag leggen. Na de Dankdagdienst zal ook de Kerstnachtdienst door eigen gemeenteleden worden verzorgd. Ook in het preekrooster van 2019 zijn enkele diensten in-eigen-beheer opgenomen. Prachtig dat we dit zo aanpakken.

Hans Karper, voorzitter
0653419490 -
 

terug
 
 

Fryske tsinst
datum en tijdstip 16-12-2018 om 9.30 uur
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 18-12-2018 om 20.00 uur
meer details

Beheer
datum en tijdstip 20-12-2018 om 19.45 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.