PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
citaat van de week citaat van de week

Mensen zijn als muzieknoten: als ze eenmaal op elkaar zijn afgestemd,
wordt het een prachtig orkest.

auteur onbekend

 
EVEN VOORSTELLEN

EVEN VOORSTELLEN

Ik ben Hieke Plantinga en op 2 september, in de afscheidsdienst van ds. Boomsma, zal ik worden bevesti gd als kerkelijk werker in de protestantse gemeente te Koudum. Mijn taak zal voornamelijk bestaan uit (crisis)pastoraat, met alles wat daarbij hoort. Mijn aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, daarna hoopt de kerkenraad dat een nieuw te beroepen predikant het weer van mij over kan nemen. Omdat ik half september een week als vrijwilliger meega met een vakantieweek van het Vakantiebureau, is het de bedoeling dat ik eind augustus al begin met mijn werk in Koudum.
 
Jentsje Fekkes schreef al dat ik goed bekend ben in de regio. Dat klopt. Ik ben namelijk opgegroeid in Hindeloopen en na mijn huwelijk met Johannes Plantinga verhuisd naar zijn ouderlijke boerderij midden in het dorp Parrega. Daar zijn onze drie zoons geboren. Twintig jaar geleden zijn we verhuisd naar ‘de romte fan it lân fan wyn en wetter’ van It Heidenskip, waar het melkveebedrijf werd voortgezet. Inmiddels wonen onze zoons (bijna) allemaal op zichzelf en zijn we sinds vorige maand pake en beppe van een prachtige kleindochter.
Voor de geboorte van onze oudste zoon was ik medisch analiste, daarna met plezier en liefde huismoeder tot de kinderen naar school gingen en vervolgens tien jaar lang taxichauffeur. Het mooiste van deze baan waren de contacten met mensen in allerlei situaties en levensfases, maar tegelijk ontstond er een verlangen naar meer verdieping. Daarom begon ik met de deeltijdopleiding HBO-theologie aan de NHL te Leeuwarden. In 2010 slaagde ik voor de specialisatie Godsdienst Pastoraal Werk en kreeg ik mijn eerste aanstelling als kerkelijk werker in de Gasthuiskerk te Bolsward. Twee jaar later kwam daar de protestantse gemeente te Workum bij. In beide gemeentes bestaat mijn werk voornamelijk uit ouderenpastoraat. Omdat ik nu in Koudum ga werken, stop ik per 1 september in Bolsward.
 
Het bijzondere en mooie van het pastoraat is dat je niet alleen reisgenoot bent op een stukje van de levensweg en zo mag delen in lief en leed, maar ook dat je samen mag zoeken en tasten naar woorden en beelden van geloof, hoop en liefde.
 
Ik zie er naar uit om u/jou het komende jaar te ontmoeten!
 
Hieke Plantinga-Folkertsma
 

 
Gastvrije Kerk 2018

Gastvrije Kerk 2018

Aan de vrijwilligers van de Gastvrije Kerk.
 
De werkgroep gastvrije kerk wil deze zomer graag weer een aantal dagen de kerk open stellen voor het publiek. Dit is tijdens de marktdagen (dinsdag) en op een aantal zaterdagen i.v.m. het provinciaal georganiseerde Tsjerkepaad.
 
Om het een en ander door te spreken en een indeling te kunnen maken op deze dagen willen we u uitnodigen om op  woensdag 13 juni a.s. om 19.00 uur bij elkaar te komen in het gebouw “op ‘e Hichte”.  
 

Het gaat om de volgende data ; Tsjerkepaad: 21 en 28 juli en 4, 11 en 18 augustus..
De marktdagen zijn op dinsdag;   17, 24 en 31 juli, 7 en 14 augustus.
 
Van diegenen waar we een mail adres hebben ontvangen via de mail een inschrijfformulier. Het mailadres is
 
Mocht u het ook leuk vinden om mee te doen, meld u zich aan via het bovenstaande mailadres of bel.
 
Graag tot ziens, 
 
de werkgroep:
Boukje vd Valk (522986),  Maike Abma (522262), Sjouke Hoekstra (522823) en Bauke Spijksma (522383). 
 

 
WERKGROEP VISIEONTWIKKELING 2017 - 2025 PROTESTANTSE GEMEENTE KOUDUM .

WERKGROEP VISIEONTWIKKELING 2017 - 2025 PROTESTANTSE GEMEENTE KOUDUM .

werkgroep "Fjoer"

Inmiddels zijn alle gesprekken gevoerd en de benodigde informatie is binnen. Tijdens de bijeenkomst van begin mei is er een opzet gemaakt voor het eindrapport. Op dit wordt er door de werkgroepleden dan ook hard gewerkt aan een conceptversie. Het doel van de werkgroep is om het rapport kort en bondig te schrijven met hierin de uitkomsten van de gevoerde gesprekken en de aanbevelingen voor de toekomst van ‘onze’ gemeente. Mocht u nog aanvullingen hebben of iets kwijt willen dan is dat natuurlijk nog altijd mogelijk via de poster in ‘op ‘e Hichte’ of rechtstreeks bij een lid van de werkgroep.
 
Namens de werkgroep, Gelke Talsma

 
Uitzending Kerkdiensten

Uitzending Kerkdiensten

Luister online met ons mee;


http://kerkdienstgemist.nl/stations/622-PKN-Koudum 

 
Privacyverklaring Privacyverklaring
lees meer ยป
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 24-06-2018 om 9.30 uur
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 26-06-2018 om 20.00 uur
meer details

DB
datum en tijdstip 03-07-2018 om 19.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.