PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
citaat van de week citaat van de week

Wie een zonnetje brengt in het leven van anderen,
wordt er zelf ook door verwarmd.

 
deistich wurd deistich wurd

In sûn lichem troch in blier hert?
 
In sûne geast yn in sûn lichem, is in bekende útdrukking. In siswize dêr’t ik sa myn twifels oer ha. Want hoefolle ellinde kinne sike geasten mei har sûne liven faaks net feroarsaakje? Mar sûn wurde troch in positive ynstelling, de krêft fan posityf tinken, is dêr wat foar te sizzen?  Sykte heart by it libben en elkenien kin der troch rekke wurde. Groanyske sykten en sykten dy’t dyn libben bedriigje hawwe in grutte ynfloed op dyn bestean. Om dan posityf yn it libben stean te bleauwen falt noch net mei. It wurdt der echt net altyd makliker troch, en better wurdt je der ek net fan. Mar posityf yn it libben stean helpt wol om in drege perioade yn dyn bestean troch te kommen. Do witst datst droegen wurdst. En it besef datst droegen wurdst is in enoarme krêft, hokker kant it ek op giet.

lees meer »
 
dagelijks woord dagelijks woord

Een gezond lichaam door een vrolijk hart?
 
Een gezonde geest in een gezond lichaam is een bekende uitdrukking. Een zegswijze waar ik zo mijn twijfels bij heb. Want hoeveel ellende kunnen zieke geesten met hun gezonde lichamen soms niet veroorzaken? Maar gezond worden door een positieve instelling, de kracht van positief denken, is daar wat voor te zeggen? Ziekte is iets wat bij het leven hoort, en iedereen kan er door getroffen worden. Chronische en levensbedreigende ziekten hebben een grote impact op je leven. Om dan positief in het leven te staan is niet eenvoudig. Het maakt het echt niet altijd gemakkelijker, en beter wordt je er ook niet van. Maar een positieve levenshouding helpt je wel een moeilijk periode in je leven te doorstaan. Je weet je gedragen. En dat besef van gedragen worden is een enorme kracht, welke kant het ook op gaat.

lees meer »
 
week van gebed week van gebedDe week van gebed voor de eenheid wordt dit jaar voor het eerst in Koudum door de gezamenlijke kerken georganiseerd. De activiteiten vinden op verschillende locaties plaats en worden door iedere geloofsgemeenschap op eigen manier ingevuld. De eenheid in verscheidenheid wordt zo mooi zichtbaar gemaakt.
 
De volgende activiteiten vinden plaats:
zondag 21 januari: viering in de Martinkerk te Koudum, aanvang 9.30 uur
maandag 22 januari: gebedsbijeenkomst in het Baken aan de Nieuweweg
woensdag 24 januari: gebedsbijeenkomst in de boerderijzaal, Hoofdstraat 49
vrijdag 26 januari: gebedsbijeenkomst in Op ‘e Hichte, Jacob Binckesplein 1
zondag 28 januari: viering in de Odolfuskerk te Bakhuizen, aanvang 10.00 uur
 

 
 
 
 
Week van Gebed in Koudum ( 21 – 28 januari)                           
Al vele jaren worden er op allerlei plaatsen in de wereld door christenen in de derde week van januari gebedsbijeenkomsten georganiseerd. In de grote verscheidenheid die er ook onder christenen bestaat willen we in die week onze eenheid in Christus zichtbaar maken. Dit jaar zal dat ook voor het eerst in Koudum gebeuren.
 
Ieder jaar staat een bepaald land of gebied centraal, en dit jaar is dat het Caribisch gebied, waarin ook de vanouds Nederlandse eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Maarten en St. Eustatius liggen. Het slavernij verleden speelt nog altijd een grote rol in de Cariben. Het heeft de cultuur van deze eilandengroep bepaald. Het thema ‘Recht Door Zee’ is gekozen bij Exodus 15, het lied bij de bevrijding van het volk Israël uit Egypte.
 
Het verhaal over de bevrijding van Gods volk spreekt de Caribische christenen erg aan. Met de kracht van Gods rechterhand werden zij immers bevrijd uit de slavernij. Niemand had het voor mogelijk gehouden dat de zee zou splijten. Maar God leidde hen recht door zee. De Caribische christenen zien daarin een teken van Gods bevrijdende kracht. Hij heeft en zal ook hen bevrijden uit hun slavernij. Want hoewel de slavernij officieel nu zo’n 150 jaar geleden is afgeschaft, betekent dat nog niet dat er een rechtvaardige en eerlijke samenleving is ontstaan. Er bestaat nog steeds grote ongelijkheid. Naast overdadige rijkdom bestaat er veel schrijnende armoede. Nieuwe verslavingen, zoals drank, drugs en seks, geweld, onderdrukking en uitbuiting verziekingen de verhoudingen tussen mensen en bezorgen velen pijn, verdriet, woede en angst.  
 
Met christenen van over heel de wereld willen we deze week stilstaan bij het leven van onze medechristenen in het Caribische gebied en in viering en gebed elkaar bemoedigen en nieuwe hoop putten in ons werk voor een rechtvaardiger samenleving. 
 
Het programma in van de gebedsweek in Koudum:
Zondag 21 januari om 9.30 uur: viering in de Martinikerk, Smidsweg 2
Maandag 22 januari om 19.30 uur: gebedsbijeenkomst in Het Baken, Nieuweweg 29
Woensdag 24 januari om 19.30 uur: gebedsbijeenkomst in de Boerderijzaal, Hoofdstraat 49
Vrijdag 26 januari om 19.30 uur: gebedsbijeenkomst in Op ‘e Hichte, Jacob Benckesplein 1
Zondag 28 januari om 10.00 uur: viering in de H. Odulphus kerk, Sint Odulphusstraat 67 te Bakhuizen  
 

 
Michelle van Dusseldorp Michelle van Dusseldorp

 
WERKGROEP VISIEONTWIKKELING 2017 - 2025 PROTESTANTSE GEMEENTE KOUDUM .

WERKGROEP VISIEONTWIKKELING 2017 - 2025 PROTESTANTSE GEMEENTE KOUDUM .

werkgroep "Fjoer"

LET OP  DE  GELE  BRIEF  DIE BINNENKORT  IN  UW  BRIEVENBUS  LIGT!!!!

 
180120 Start Kerkbalans 2018 180120 Start Kerkbalans 2018

lees meer »
 
180119 DB in actie tijdens bijeenkomst vrijwilligers. 180119 DB in actie tijdens bijeenkomst vrijwilligers.

 
Uitzending Kerkdiensten

Uitzending Kerkdiensten

Luister online met ons mee;


http://kerkdienstgemist.nl/stations/622-PKN-Koudum 

 
 

Diaconie
datum en tijdstip 23-01-2018 om 20.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 28-01-2018 om 9.30 uur
meer details

GGG, Geloven met Petrus
datum en tijdstip 05-02-2018 om 19.45 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.